Bogdan Chazan

Dokumenty

Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 lipca 2014 z kontroli w Szpitalu Św. Rodziny:
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/aktualnosci/projekt...

Analiza projektu wystąpienia pokontrolnego autorstwa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z dnia 16 lipca 2014:
http://www.ordoiuris.pl/public/pliki/dokumenty/analiza_ordoiuris.pdf

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nr 74/13/P-VI
http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0020/93134/ps074-13-VI.pdf

Rozmowa z prezesem Instytutu Ordo Iuris prof. Aleksandrem Stępkowskim na temat sprawy prof. Bogdana Chazana
http://bogdanchazan.pl/sites/default/files/custom_files/Rozmowa%20z%20pr...