Bogdan Chazan

Szpital Św. Rodziny

Szpital przy ul. Madalińskiego powstał w 1953 roku. W lipcu 1953 roku otwarty został oddział ginekologiczny, a pół roku później – oddział położniczy z blokiem porodowym.

Placówka trwale zapisała się w świadomości mieszkańców (a szczególnie mieszkanek) stolicy jako jeden z filarów  warszawskiego położnictwa. Potwierdzeniem wysokiej klasy świadczonych przez  Szpital im. Świętej Rodziny usług jest uzyskany w 2008 roku certyfikat jakości ISO, dostosowany później do znowelizowanej normy PN EN ISO 9001:2009.

W 2007 roku szpital dołączył do wąskiego grona placówek medycznych wyróżnionych tytułem "Szpital przyjazny dziecku", przyznawanym przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, a w 2009 roku `został finalistą rankingu „Bezpieczny Szpital” zorganizowanego przez „Rzeczpospolitą” we współpracy Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia.

Od kilku lat trwa zakrojona na wielką skalę rozbudowa i modernizacja Szpitala, dynamicznie przekształcająca monospecjalistyczny szpital ginekologiczno-położniczy w nowoczesny, wielodyscyplinarny ośrodek medyczny, poświęcony problemom zdrowia rodziny.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów Szpital nieustannie rozszerza zakres świadczonych usług: w październiku 2006 powstał tu pierwszy na Mazowszu oddział leczenia i rekonwalescencji noworodków, niemal dokładnie dwa lata później otworzyliśmy oddział chirurgii onkologicznej (od maja 2011 roku świadczący również usługi z zakresu chemioterapii), a w październiku 2011 roku rozpoczął działalność oddział pediatrii. W maju 2012r. Szpital przekształcając się w ośrodek wielospecjalistyczny zastąpił w nazwie Szpitala określenia „Ginekologiczno-Położniczy” słowem „Specjalistyczny”.

Od 2004 roku (kiedy dyrektorem szpitala został prof. Bogdan Chazan) trzykrotnie zwiększyła się w Szpitalu Św. Rodziny liczba porodów, dwukrotnie liczba operacji, czterokrotnie liczba porad ambulatoryjnych.