Bogdan Chazan

Poparcie

Ponad 140 000 osób podpisało list z poparciem dla prof. Bogdana Chazana
http://citizengo.org/pl/poparcie-dla-postawy-profesora-bogdana-chazana

Luca Volontè - były przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy:
http://www.ordoiuris.pl/public/pliki/dokumenty/Luca_Volonte_prof_Chazan.pdf

Europejska Federacja Ruchów Obrony Życia „Jeden z Nas”:
http://jedenznas.pl/europejskie-ruchy-pro-life-wstawiaja-sie-za-profesor...

Konferencja Episkopatu Polski:
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6046.1,O_wiadczenie_Zespo_u_Eksp...
http://episkopat.pl/informacje_kep/6035.1,Prezydium_Episkopatu_Jan_Pawel...

Juliusz A. Chróścicki – Emerytowany profesor Universite Paris IV Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/85847.html

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich:
http://zakonmaltanski.pl/news/view/467-oswiadczenie_zwiazku_polskich_kaw...

Ruch i Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin:
http://www.idziemy.com.pl/spoleczenstwo/rodzina-rodzin-ws-prof-chazana/

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym:
http://www.odnowa.org/index.php/38-aktualnosci/aktualnosci-artykuly/542-...

Środowisko Medyczne Świętej Rodziny:
http://www.parafiaswrodziny.pl/196-protest-smsr-wobec-zwolnienia-profeso...

Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej:
http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/List%20do%20Pani%20Gronkiewicz-Waltz.pdf

Rada Regionalna Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Region Małopolski:
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/84927.html

Studenci dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Koliber:
http://studencidlarp.pl/manifest-w-obronie-prof-chazana/

Ks. abp. Henryk Hoser:
http://www.diecezja.waw.pl/3580

Centrum Wspierania Inicjatyw na rzecz Życia i Rodziny:
http://www.centrumzyciairodziny.org/powiedz-stop-szykanowaniu-prof-chaza...

Ks. kard. Kazimierz Nycz:
http://episkopat.pl/aktualnosci/6010.1,Oswiadczenie_kard_Kazimierza_Nycz...

Fundacja Pro – prawo do życia:
http://stopaborcji.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci/919-przynies-kwia...